CENÍK OČKOVACÍCH LÁTEK PLATNÝ PRO VŠECHNY AMBULANCE SKYMED S.R.O.

Platný od 1.1.2024

Ceník vakcín k 1.1.2024 v ambulancích (infekční, interní, praktického lékaře) Skymed s.r.o.
Cena vakcíny souhlasí s cenou při dodání lékárnou, je tedy níže uvedená k danému datu, ale každý nový nákup ji může o něco změnit, je k ověření u nás v dodacích listech z dané lékárny, ze které očkovací látky odebíráme.
Druhou složkou ceny při očkování je částka za transport vakcíny z lékárny do naší ambulance se zachováním teplotního řetězce, za její uchovávání v chladu za pravidelných kontrol teploty, za aplikaci. Do celkové ceny očkovací látky se promítá ohodnocení práce sestry, edukace pacienta lékařem a likvidace infekčního materiálu, tj. stříkačky s kontaminovanou jehlou. 1.1.2024 jde o částku 600,-

Adacel

1110,-

Abrysvo

5450,-

Apexxnar

2000,-

Avaxim 160 U

1700,-

Bexsero

2285,-

Boostrix

1160,-

Boostrix polio

1500,-

Cervarix

2097,-

Dukoral

1960,-

Efluelda

1318,-

Encepur pro děti

1090,-

Encepur pro dospělé

1100,-

Engerix 20 mcg

1150,-

FSME Immun 0,25 junior (věk 1-15 let)

1100,-

FSME Immun 0,5ml do 49 let, poté bezplatně

1069,-

Gardasil 9

3528,-

Havrix 720 pro děti 1rok-15let

1410,-

Havrix 1440 od 16 let

1700,-

Hiberix

663,-

Imovax Polio

750,-

Influvac tetra

627,-

Ixiaro

4170,-

MenQuadfi

1507,-

Menveo

1507,-

Nimenrix

1507,-

Pneumovax 23

921,-

Prévenar 13

1802,-

Trumenba

1749 Kč

Priorix

940,-

Qdenga

3710,-

Shingrix

5680,-

Stamaril

1750,-

Tetavax

504,-

Trumenba

2227,-

Twinrix adult

2140,-

Typhim Vi

1590,-

Vacteta

504,-

Varilrix

1910,-

Varivax

1720,-

Vaxigrip Tetra

627,-

Verorab

1570,-

Vivotif od 5 let, p.o.

1900,-

Mimo vakcíny aplikujeme s doplatkem pacienta místo nedostupného Pendeponu Lentocilin S 2400, cena 300 Kč, opět podle ceny nákupní v lékárně. Jinou hrazenou injekcí je Diprophos inj., cena cca 350Kč.

Komplexní vyšetření (internisty, infektologa) na žádost pacienta bez zdravotní indikace, předoperační pro estetické operace nebo samoplátce

1500 Kč

EKG samoplátce

250 Kč

Konzultace před cestováním, lékárnička, doporučené očkování, antimalarická profylaxe, předpis antimalarik,aj.

600 Kč

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu

150 Kč

POCT) sonografie u klientů pojišťoven, které výkon vyšetření nenasmlouvaly, podle rozsahu

400-800 Kč

Elastografické měření tuhosti jater + atenuace (zhodnocení stupně ztukovění jater)

600 Kč

Klientem vyžádané odběry:

Podle ceníku smluvní laboratoře – Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném čase, https://www.vidia-diagnostika.cz/ceník

STÁHNOUT CENÍK

CENÍK SLUŽEB V AMBULANCI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Plantný od 1.1.2024

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (podle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9.1992
není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami).

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Komplexní vyšetření na řidičský průkaz (zrak, sluch, mentální status, EKG,..)

600 Kč

Komplexní vyšetření na řidičský průkaz profesní (zrak, sluch, mentální status, EKG,..)

600 Kč

Vyšetření na zbrojní průkaz (zrak, sluch, mentální status, EKG,..)

600 Kč

Vyšetření na profesní průkazy (jeřábník, svářeč, hasič aj)

600 Kč

Vyšetření vstupní, preventivní, výstupní-do zaměstnání, kategorie 1

600 Kč

v rámci smluvní pracovně lékařské služby

700 Kč

Vyšetření mimořádné-do zaměstnání – cena podle náročnosti prohlídky

700-3000 Kč

Vyšetření samoplátce (nepojištěného klienta) v rozsahu komplexního interního vyšetření s EKG + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře

1200 Kč

Předoperační vyšetření samoplátce v rozsahu komplexního interního vyšetření s EKG + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře

1500 Kč

Předoperační vyšetření samoplátce + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře

1500 Kč

Interní vyšetření k vystavení návrhu na lázně samoplátce

1500 Kč

EKG-samoplátce

250 Kč

Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace

500 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace s komplexním vyšetřením jako podklad pro pracovně lékařské služby u klienta, který nechodí pravidelně a 2 roky na preventivní prohlídky a/nebo si výpis objedná vyhotovit v čase do 2 dnů (48 hodin)

800 Kč

Výpis pro Jiné výpisy na vlastní žádost-podle rozsahu

600 - 2000 Kč

Potvrzení s komplexní zprávou o nemocném pro nástupy do DD, ÚSP

300 Kč

Administrativa, potvrzení, návrhy a vyjádření, která přísluší specialistovi, který toto bez domluvy deleguje na VPL

300 Kč

Kopie zpráv na vlastní žádost-list

10 Kč

Test na okultní krvácení na vyžádání mimo hrazené ZP

250 Kč

Opětovné vydání zkumavky na test na okultní krvácení při ztrátě

250 Kč

(POCT) sonografie u klientů pojišťoven, které výkon vyšetření nenasmlouvaly, podle rozsahu

400-800 Kč

Elastografické měření tuhosti jater + atenuace (zhodnocení stupně ztukovění jater)

600 Kč

Klientem vyžádané odběry:

Podle ceníku smluvní laboratoře – Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném čase, https://www.vidia-diagnostika.cz/ceník

Management infúze/infúzí pro jeden den

300 Kč

Obstřiky trigger pointů

350 Kč

STÁHNOUT CENÍK