Ceník

Ceník infekční ambulance k 15.7.2020

Ceník vakcín k 15.7.2020 v ambulancích Skymed s.r.o.
souhlasí s cenou při dodání lékárnou, je tedy níže uvedená k danému datu, ale každý nový nákup ji může o
něco změnit, je k ověření u nás v dodacích listech z dané lékárny, ze které očkovací látky odebíráme. Druhou složkou ceny očkovací látky je částka za její transport z lékárny do naší ambulance se zachováním teplotního řetězce, za její uchovávání v chladu za pravidelných kontrol teploty, za aplikaci. Do celkové ceny očkovací látky se promítá ohodnocení práce sestry, edukace pacienta lékařem a likvidace infekčního materiálu, tj. stříkačky s kontaminovanou jehlou. Od 15.7.2020 jde o částku 350,-

Avaxim 160 U 1023 Kč
Bexsero 2 772 Kč
Boostrix 619 Kč
Boostrix polio 1 019 Kč
Cervarix 1 599 Kč
Dukoral 1 769 Kč
Encepur pro dospělé 739 Kč
Engerix 20 mcg 746 Kč
FSME Immun 0.25 ml junior (věk 1-15 let) 638 Kč
FSME Immun 0.5 ml 740 Kč
Gardasil 9 3 726 Kč
Havrix 720 junior nomodose 849 Kč
Hiberix 333 Kč
Imovax Polio 405 Kč
Menveo 1 265 Kč
Nimerix 1 100 Kč
Prévenar 13 1 375 Kč
Priorix 519 Kč
Priorix Tetra 1 488 Kč
Stamaril 1 059 Kč
Twinrix adult 1 666 Kč
Typhim Vi 629 Kč
Varilrix 1 359 Kč
Vaxigrip Tetra (i s aplikací) 400 Kč
Verorab 575 Kč
Zostavax 4 359 Kč

Mimo vakcíny aplikujeme s doplatkem pacienta místo nedostupného Pendeponu podle dostupnosti buď
Benzetacil inj. --- ten ZP nehradí, poslední nákupní cena 318Kč nebo také zatím nehrazený Lentocilin S 2400, cena 150Kč, opět podle ceny nákupní v lékárně.
Výdajový list s cenou z lékárny je kdykoliv v ordinaci k nahlédnutí.

Komplexní vyšetření (internisty, infektologa) na žádost pacienta bez zdravotní indikace nebo samoplátce 700 Kč
EKG samoplátce 250 Kč
Konzultace lékárničky, antimalarické profylaxe, předpis antimalarik 150 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 150 Kč
Vyžádané odběry:
Vyšetření protilátek proti klíšťové meningoencefalitidě, anti TBE IgG 735 Kč
Vyšetření protilátek proti tetanu 367 Kč
Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě A, anti HAV TOTAL 389 Kč
Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě B - HBsAg 252 Kč
Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě B - anti HBs 389 Kč
Vyšetření protilátek HIV 1,2 nestatim 389 Kč
Vyšetření protilátek proti lymeské borreliose:
anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG ELISA 844 Kč
anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG WB 4 740 Kč
Krevní skupina + Rh faktor 183 Kč

Tato i všechna ostatní vyšetření protilátek podle ceníku smluvní laboratoře - Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném
čase, https://www.vidia-diagnostika.cz/ceník

PDF ke stažení zde

 

Ceník služeb v ambulanci praktického lékaře od 1.5.2021

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (podle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9.1992
není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami).

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Úkon Cena
Vyšetření na řidičský průkaz 500 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz profesní 500 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 500 Kč
Vyšetření vstupníy, preventivníy, výstupní-do zaměstnání 500 Kč
Vyšetření mimořádné-do zaměstnání – cena podle náročnosti prohlídky 500 - 2000 Kč
Vyšetření na profesní průkazy (jeřábníky, svářečy, hasič aj) 400 Kč
Vyšetření k zdravotnímu průkazu práce v potravinářství 200 Kč
Potravinářský průkaz 100 Kč
Vyšetření samoplátce (nepojištěného klienta) podle rozsahu + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře 500 - 1200 Kč
Vyšetření k vystavení návrhu na lázně - samoplátce 700 Kč
Předoperační vyšetření - samoplátce + ceba za odběry dle ceníku smluvní laboratoře 700 Kč
EKG - samoplátce 250 Kč
Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace 500 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace s komplexním vyšetřením jako podklad pro pracovně lékařské služby u klienta, který nechodí pravidelně a 2 roky na preventivní prohlídky a/nebo si výpis objedná vyhotovit v čase do 2 dnů (48 hodin) 700 Kč
Výpis pro komerční pojišťovnu úrazy, - bolestné, výpisy pro soudy, policii, na vlastní žádost - podle rozsahu 300 - 500 Kč
Potvrzení pro nástupy do DD, ÚSP 200 Kč
Vydání duplikátů (např. PN, doporučených vyšetření, receptů,...) 50 Kč
Kopie zpráv na vlastní žádost - list 10 Kč
Test na okultní krvácení vyžádaný mimo hrazené ZP 250 Kč
Potvrzení o prodělané infekci covid-19 200 Kč
PDF ke stažení zde