CENÍK OČKOVACÍCH LÁTEK PLATNÝ PRO VŠECHNY AMBULANCE SKYMED S.R.O.

Platný od 1.2.2023

Ceník vakcín k 1.2.2023 v ambulancích (infekční, interní, praktického lékaře) Skymed s.r.o.
Cena vakcíny souhlasí s cenou při dodání lékárnou, je tedy níže uvedená k danému datu, ale každý nový nákup ji může o něco změnit, je k ověření u nás v dodacích listech z dané lékárny, ze které očkovací látky odebíráme.
Druhou složkou ceny při očkování je částka za transport vakcíny z lékárny do naší ambulance se zachováním teplotního řetězce, za její uchovávání v chladu za pravidelných kontrol teploty, za aplikaci. Do celkové ceny očkovací látky se promítá ohodnocení práce sestry, edukace pacienta lékařem a likvidace infekčního materiálu, tj. stříkačky s kontaminovanou jehlou. Od 1.2.2023 jde o částku 500,-

Adacel

729 Kč

Arexvy

5.389 Kč

Apexxnar

2199 Kč

Avaxim 160 U

1089 Kč

Bexsero

1829 Kč

Boostrix

729 Kč

Boostrix polio

1019 Kč

Cervarix

1629 Kč

Dukoral

2149 Kč

Encepur pro dospělé

819 Kč

Engerix 20 mcg

919 Kč

FSME Immun 0.25 ml junior (věk 1-15 let)

709 Kč

FSME Immun 0.5 ml

799 Kč

Gardasil 9

3 339 Kč

Havrix 720 junior monodose

909 Kč

Hiberix

349 Kč

Imovax Polio

405 Kč

Menveo

1118 Kč

MMRVaxpro

619 Kč

Nimenrix

1119 Kč

Pneumovax 23

609 Kč

Prévenar 13

1419 Kč

Priorix

619 Kč

Priorix Tetra

1488 Kč

Shingrix

4990 Kč

Stamaril

1219 Kč

Tetavax

199 Kč

Trumenba

1749 Kč

Twinrix adult

1649 Kč

Typhim Vi

1119 Kč

Vacteta

199 Kč

Varilrix

1439 Kč

Vaxigrip Tetra (i s aplikací)

550 Kč

Verorab

1139 Kč

Mimo vakcíny aplikujeme s doplatkem pacienta místo nedostupného Pendeponu Lentocilin S 2400, cena 200 Kč, opět podle ceny nákupní v lékárně. Dodací list s cenou z lékárny je kdykoliv v ordinaci k nahlédnutí. Jinou hrazenou injekcí je Diprophos inj., jeho poslední cena je 350Kč.

Komplexní vyšetření (internisty, infektologa) na žádost pacienta bez zdravotní indikace, předoperační pro estetické operace nebo samoplátce nebo samoplátce

1200 Kč

Komplexní vyšetření praktika/internisty/hepatologa/infektologa mimo ordinační hodiny

1500 Kč

EKG samoplátce

250 Kč

Konzultace lékárničky, antimalarické profylaxe, předpis antimalarik

350 Kč

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu

150 Kč

STÁHNOUT CENÍK

Klientem vyžádané odběry:

Podle ceníku smluvní laboratoře – Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném čase,
Vyšetření protilátek proti lymeské borreliose:

anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG ELISA

1063 Kč

anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG WB

6288 Kč

Krevní skupina + Rh faktor

239 Kč

Tato i všechna ostatní vyšetření protilátek podle ceníku smluvní laboratoře - Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném čase, zde

STÁHNOUT CENÍK

CENÍK SLUŽEB V AMBULANCI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Plantný od 1.2.2023

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (podle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9.1992
není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami).

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Vyšetření na řidičský průkaz

500 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz profesní

500 Kč

Vyšetření na zbrojní průkaz

500 Kč

Vyšetření vstupní, preventivní, výstupní - do zaměstnání

500 Kč

v rámci smluvní pracovně lékařské služby

700 Kč

Vyšetření mimořádné - do zaměstnání - cena podle náročnosti prohlídky

700 - 2000 Kč

Vyšetření na profesní průkazy (jeřábník, svářeč, hasič aj)

500 Kč

Vyšetření samoplátce (nepojištěného klienta) v rozsahu komplexního interního vyšetření s EKG + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře

1200 Kč

Předoperační vyšetření samoplátce + cena za odběry dle ceníku smluvní laboratoře

1200 Kč

Interní vyšetření k vystavení návrhu na lázně samoplátce

1200 Kč

EKG - samoplátce

250 Kč

Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace

500 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace s komplexním vyšetřením jako podklad pro pracovně lékařské služby u klienta, který nechodí pravidelně a 2 roky na preventivní prohlídky a/nebo si výpis objedná vyhotovit v čase do 2 dnů (48 hodin)

700 Kč

Výpis pro komerční pojišťovnu, úrazy - bolestné, výpisy pro soudy, policii, jiné výpisy na vlastní žádost - podle rozsahu

400 - 700 Kč

Potvrzení s komplexní zprávou o nemocném pro nástupy do DD, ÚSP

300 Kč

Kopie zpráv na vlastní žádost - list

10 Kč

Test na okultní krvácení vyžádaný mimo hrazené ZP

200 Kč

Test na okultní krvácení na vyžádání mimo hrazené ZP

200 Kč

Opětovné vydání zkumavky na test na okultní krvácení při ztrátě

200 Kč

POCT sonografie u klientů pojišťoven, které výkon vyšetření nenasmlouvaly, podle rozsahu

350 - 700 Kč

ARFI – elastografie jater

400 Kč

STÁHNOUT CENÍK

CENÍK PRO STACIONÁŘ SKYMED S.R.O.

Plantný od 1.2.2023

Management infúze/infúzí pro jeden den

300 Kč

Obstřiky trigger pointů

350 Kč

STÁHNOUT CENÍK