Ceník

Ceník očkovacích látek k 1.1.2022 platný pro všechny ambulance Skymed s.r.o.

Ceník vakcín k 1.1.2022 v ambulancích (infekční, interní, praktického lékaře) Skymed s.r.o.
Cena vakcíny souhlasí s cenou při dodání lékárnou, je tedy níže uvedená k danému datu, ale každý nový nákup ji může o něco změnit, je k ověření u nás v dodacích listech z dané lékárny, ze které očkovací látky odebíráme.
Druhou složkou ceny při očkování je částka za transport vakcíny z lékárny do naší ambulance se zachováním teplotního řetězce, za její uchovávání v chladu za pravidelných kontrol teploty, za aplikaci. Do celkové ceny očkovací látky se promítá ohodnocení práce sestry, edukace pacienta lékařem a likvidace infekčního materiálu, tj. stříkačky s kontaminovanou jehlou. Od 1.5.2022 jde o částku 500,-

Avaxim 160 U 1023 Kč
Bexsero 2 772 Kč
Boostrix 619 Kč
Boostrix polio 1 019 Kč
Cervarix 1 599 Kč
Dukoral 1 769 Kč
Encepur pro dospělé 739 Kč
Engerix 20 mcg 746 Kč
FSME Immun 0.25 ml junior (věk 1-15 let) 638 Kč
FSME Immun 0.5 ml 740 Kč
Gardasil 9 3 726 Kč
Havrix 720 junior nomodose 849 Kč
Hiberix 333 Kč
Imovax Polio 405 Kč
Menveo 1 265 Kč
Nimerix 1 100 Kč
Prévenar 13 1 375 Kč
Priorix 519 Kč
Priorix Tetra 1 488 Kč
Stamaril 1 059 Kč
Twinrix adult 1 666 Kč
Typhim Vi 629 Kč
Varilrix 1 359 Kč
Vaxigrip Tetra (i s aplikací) 550 Kč
Verorab 575 Kč
Zostavax 4 359 Kč

Mimo vakcíny aplikujeme s doplatkem pacienta místo nedostupného Pendeponu Lentocilin S 2400, cena 200Kč, opět podle ceny nákupní v lékárně.
Dodací list s cenou z lékárny je kdykoliv v ordinaci k nahlédnutí. Jinou hrazenou injekcí je Diprophos inj., jeho poslední cena je 350Kč.

Komplexní vyšetření (internisty, infektologa) na žádost pacienta bez zdravotní indikace nebo samoplátce 700 Kč
Komplexní vyšetření praktika/internisty/hepatologa/infektologa mimo ordinační hodiny 1500 Kč
EKG samoplátce 250 Kč
Konzultace lékárničky, antimalarické profylaxe, předpis antimalarik 150 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 150 Kč
Vyžádané odběry:
Vyšetření protilátek Ab anti SARS-CoV-2 IgG 532 Kč
Vyšetření protilátek proti klíšťové meningoencefalitidě, anti TBE IgG 463 Kč
Vyšetření protilátek proti tetanu 463 Kč
Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě B - HBsAg 320 Kč
Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě B - anti HBs 490 Kč
Vyšetření protilátek HIV 1,2 nestatim 490 Kč
Vyšetření protilátek proti lymeské borreliose:
anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG ELISA 1063 Kč
anti Borrelia burgdorferi (afzelii, garinii) IgM, IgG WB, 6 288 Kč
Krevní skupina + Rh faktor 239 Kč

Tato i všechna ostatní vyšetření protilátek podle ceníku smluvní laboratoře - Vidia Diagnostika, s.r.o. platného v daném čase, https://www.vidia-diagnostika.cz/ceník

PDF ke stažení zde

 

Ceník služeb v ambulanci praktického lékaře od 1.1.2022

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou pro registrované pacienty (podle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9.1992
není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami).

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Úkon Cena
Vyšetření na řidičský průkaz 500 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz profesní 500 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 500 Kč
Vyšetření vstupní, preventivní, výstupní - do zaměstnání 500 Kč
v rámci smluvní pracovně lékařské služby 700 Kč
Vyšetření mimořádné-do zaměstnání – cena podle náročnosti prohlídky 700 - 2000 Kč
Vyšetření na profesní průkazy (jeřábníky, svářeč, hasič aj) 500 Kč
Potravinářský průkaz 100 Kč
Vyšetření samoplátce (nepojištěného klienta) podle rozsahu + případně odběry dle ceníku smluvní laboratoře 700 - 1200 Kč
Vyšetření k vystavení návrhu na lázně - samoplátce 700 Kč
Vyšetření a vystavení návrhu na lázně na počkání nebo opakované z důvodu odkladu nástupu pacientem z nezdravotních důvodů (typu pacientovi se zrovna nehodil termín lázní a návrh propadl) 1000 Kč
Administrativa (kopírování nálezů aj.) pro návrh na lázně 300 Kč
Předoperační vyšetření - samoplátce + cena za odběry dle ceníku smluvní laboratoře 700 Kč
EKG - samoplátce 250 Kč
Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace 500 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace s komplexním vyšetřením jako podklad pro pracovně lékařské služby u klienta, který nechodí pravidelně a 2 roky na preventivní prohlídky a/nebo si výpis objedná vyhotovit v čase do 2 dnů (48 hodin) 700 Kč
Výpis pro komerční pojišťovnu úrazy, - bolestné, výpisy pro soudy, policii, na vlastní žádost - podle rozsahu 400 - 700 Kč
Potvrzení pro nástupy do DD, ÚSP 200 Kč
Kopie zpráv na vlastní žádost - list 10 Kč
Test na okultní krvácení vyžádaný mimo hrazené ZP 300 Kč
PDF ke stažení zde

 

Ceník pro stacionář skymed s.r.o. od 1.8.2022

Úkon Cena
Management infúze/infúzí pro jeden den 250 Kč
obstřiky trigger pointů 350 Kč