Vzdělání a praxe

09/2021 - doposud

rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství Skymed s.r.o.

02/2021 – doposud

interní oddělení Masarykova nemocnice Rakovník

2015–2021       

        1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Kurz

Sportovní a rekondiční masáže

Členství

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů ČR

Registrace

Česká lékařská komora

Zájmy

Střelba