Vzdělání a praxe

2012

Specializovaná způsobilost v oboru diabetologie

2007

Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

2003

Specializace v oboru interní lékařství I. stupně

2006

Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína

Členství

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Česká internistická společnost ČLS JEP

Registrace

Česká lékařská komora