Vedoucí lékař

13.9.2019

složené státní doktorské zkoušky z epidemiologie a obhájena disertační práce na téma "Epidemiologie chronické hepatitidy C a kvalita života léčených pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem" - získán titul Ph.D.

Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství r. 2011

Specializovaná způsobilost v oboru přenosné nemoci r. 2004, do 02/2016 primář infekčního oddělení Mělnická zdravotní, a.s.

Doposud lékař a konzultant v oboru infekční lékařství, očkování a cestovní medicína, hepatologie pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s.

Good Clinical Practice Training r. 2013

Kurz IPVZ – Základy pracovního lékařství r. 2012

Externí lékař hemodialyzačního oddělení NsP Mělník 2007-2009

Good Clinical Practice in bioequivalence studies r. 2005, 2006

Specializace v oboru interní lékařství I. stupně r. 2000

Stáž mimo ČR

Clinical observational program at Liver Unit at Hospital General Universitario Valle Hebron Barcelona Center of Excellence in Spain 2013

Společnosti, pracovní skupiny – členství

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů ČR

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Česká internistická společnost ČLS JEP

Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Chemoterapeutická sekce ČIS ČLS JEP

Registrace

Česká lékařská komora

Pedagogická činnost

2012–dosud

Lektor v lékařské praxi v oboru všeobecné praktické lékařství, licence ČLK 20.4.2012

2005–2019

Lektor v lékařské praxi v oboru infekční lékařství, licence ČLK 23.4.2005

2023-doposud

Pověřený externí učitel 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Publikace

Dyrhonova M, Haskova K, Vranova J, Chlibek R. Prevalence of hepatitis C virus infection in adults with the risk factors, Epidemiolgie Mikrobiologie Imunologie. 2019, 68(1), 9-14. ISSN 1210-7913. IF 0,373.

Dyrhonová M, Chlíbek R. Cholangiocelulární karcinom asociovaný s virovou hepatitidou B? Vakcinologie. 2018, 12(4), 129–132.

Dyrhonová M. Komentář – Anamnéza – základ diagnózy tularémie, Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR. 2018, 28(5), 61–64. ISSN 1212-6152.

Dyrhonová M, Chlíbek R. Pandemie infekce virem hepatitidy C, Epidemiolgie Mikrobiologie Imunologie. 2016, 65(2), 72–78. ISSN 1210-7913. IF 0,268.

Haskova K, Dyrhonova M, Bostikova V, Fecal microbiota therapy and its potential in medical practice, Millitary Medical Science Letters. 2016, 85(3), 111–120. ISSN 0372–7025.

Karen I, Kolek V, Matoušková M, Dyrhonová M, Havlík J. Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Novelizace 2014. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. SVL ČLS JEP. ISBN 978-80-86988-75-6.

Driák D, Dyrhonová M. Vakcinace v době gravidity a laktace, Gynekolog. 2010, 19(3), 87–96.

Driák D, Dyrhonová M, Tachezy R. Vakcinace proti lidským papilomavirům a její kontroverze I. –III. část, Gynekolog. 2009(4-6), 126–127, 176–180, 211–212.

Mendoza L, Begany P, Dyrhonova M, Emritte N, Svobodova X. Bioequivalence of two fexofenadine formulations in healthy human volunteers after single oral administration, Biomed. Pap.Fac.Univ. Palacky Olomouc Czech Republic. 2007, 151(1), 65–67.

Summerova M, Galsky J, Dyrhonova M, Toulcova A, König J. The rare HDV infection casuistic in the Czech Republic. Journal of Clinical Virology. 2000, 18(Nos 1–3), 226–227. ISSN 1386-6532-1-330.

Oponent pro

Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Novelizace 2018. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. SVL ČLS JEP. ISBN 978-80-88280-11-8.

Chlíbek R, et al. Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Novelizace 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. SVL ČLS JEP. ISBN 978-80-86998-64-0.

Klinické studie

* Treatment of chronic viral hepatitis B – clinical trials

* Treatment of chronic viral hepatitis C – clinical trials

* A comparative randomised, double-blind study of the efficacy and safety of oral carbapenem and cefpodoxim proxetil in treatment of community-acquired pneumonia – a dose finding study

* A comparative randomised, double-blind study of the efficacy and safety of oral carbapenem and ciprofloxacin in the treatment of complicated urinary tract infection

* A double-blind, randomised trial of antiviral activity and safety of 12 weeks oral treatment with ACH 126, 443 (?-L-FD4C) in treatment naive HBV-infected adults

* The Effect of the Combination of Oral Doses of the Aldose-Reductase-Inhibitor Fidarestat (SNK-860) and Metformin on Pharmacokinetics, Safety and Tolerability in Diabetic Patients (NIDDM)

* A randomized, single-dose, two-way cross-over study in healthy volunteers to determine bioequivalence of Ondansetron 8mg Film Tablets (produced by Nobel Ilac) and Zofran 8mg Tablets (produced by Glaxo Wellcome)

*A randomized, single-dose, two-way cross-over study in healthy volunteers to determine bioequivalence of Ondansetron 4mg Film Tablets (produced by Nobel Ilac) and Zofran 4mg Tablets (produced by Glaxo Wellcome)

* A randomised, single-dose, two-way crossover study in healthy volunteers to determine the bioequivalence of two oral drug formulations containing clopidogrel: Clopidogrel 75mg Film Tablets (Bilim Ilac) and Plavix® 75mg Tablets (Sanofi-Synthélabo), bioequivalence study in man.

* A randomised, single-dose, two-way crossover study in healthy volunteers to determine the bioequivalence of two oral drug formulations containing clopidogrel: Clopidogrel 75mg Film Tablets (Bilim Ilac) and Plavix® 75mg Tablets (Sanofi-Synthélabo), bioequivalence study in woman.

* ROADMAP. Randomized Olmesartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention Study

* A phase 2b, randomised, multi-center, active-controlled, open-label study to evaluate the efficacy and safety of Albuferon (recombinant human albumin-interferon alfa fusion protein) in combination with ribavirin in Interferon alfa naive subjects with chronic hepatitis C genotyp 1, (Parexel, Nederland)

* Activaero, Acti-INSP-001, A randomizes, double-blind, parallel group, placebo controlled Phase II study to evaluate the safety and efficacy of two inhaled LASAG regimens and Placebo, applied three times daily in adult hospitalized patients with acute serious influenza

* Perhectis, prospective, non-interventional, open-label, multicenter study of quality of life in genotype 1 chronic hepatitis C naïve and treatment experienced patients responding to combined antiviral therapy