Praxe:

2014–dosud

FN Bulovka, Ústav radiační onkologie

2019–2022

AHC Praha, lékař v domovech seniorů a home care (minoritní úvazek)

2011–2013

Nemocnice Na Pleši, onkologické oddělení

2010–2011

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, radioterapeutické oddělení

2008–2010

Nemocnice Kladno, onkologické oddělení

Vzdělání:

2018

Atestace z radiační onkologie

2008

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Registrace

Česká lékařská komora