O Ordinaci

Všeobecný praktický lékař pro dospělé

 

Poskytujeme léčebně preventivní a diagnostickou péči pro dospělé včetně poradenství v očkování, a to nejen pro cestovatele.

Máme nejmodernější přístrojové vybavení, které stále doplňujeme tak, abychom byli schopni mnohá vyšetření provést přímo v ordinaci. Naprostou samozřejmostí je EKG, BPTru pro opakované měření krevního tlaku, tlakový Holter pro 24hodinovou monitoraci krevního tlaku doma. Přístroje k vyšetření CRP, INR (Quicku), cukru, glykovaného hemoglobinu, D-dimerů, troponinu, NT-pro-BNP, přístrojové stanovení okultního krvácení s výsledkem během několika minut. Od roku 2021 u nás vyhledáváme u rizikových pacientů ischemickou chorobu dolních končetin metodou ABI (měření a porovnání tlaků na horních a dolních končetinách).

Odběry krve provádíme přímo u nás nebo v odběrové místnosti v naší budově. Pro ty, kteří dojít (ze zdravotních důvodů) nemohou, zajistíme odběr cestou domácí péče. I tato služba je samozřejmě zcela bezplatná. Běžné laboratorní výsledky jsou dostupné týž den.

S přestěhováním a rozšířením našich prostor od roku 2022 disponuje ambulance přístrojem Siemens Acuson S2000 pro ultrazvukové vyšetření, vybavený i technologií ARFI ke změření elasticity tkání.

Počínaje rokem 2022 nabízíme na našem pracovišti stacionář k podávání infúzí nemocným, kteří zvládnou nemoc a tuto léčbu ambulantně. Jde například o akutní blokády zad a analgetické infúze, o bronchodilatační infúze u dekompenzovaného astmatu bronchiale, rehydratační infúze u průjmovitých onemocnění aj.

Ambulance praktického lékaře má udělenu akreditaci, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství a akreditaci, na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět vlastní specializovaný výcvik konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2018 pro specializační obor všeobecné praktické lékařství.

Součástí naší práce jsou také pracovnělékařské služby.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami

 
zps zpmv ozp vzpcrvozpcpzp

Jaterní poradna, infekční ambulance

 

Poskytujeme léčebně preventivní a diagnostickou péči pro děti i dospělé. Navazujeme na mnohaleté zkušenosti s vedením infekčního oddělení a jaterní poradny v rámci nemocnice. Zabýváme se nemocemi jater v celém spektru možných příčin (infekční, metabolické, autoimunitní,...). Spolupracujeme s klinickými pracovišti v rámci diagnostiky i léčby.

Nově je v ambulanci možnost vyšetření přístrojem Siemens Acuson S2000 pro ultrazvukové vyšetření, který je vybaven i technologií ARFI ke změření elasticity tkání, zejména tedy jater. Jinak je přístrojová technika shodná s vybavením ambulance praktického lékaře.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami


zpsozp vzpcrvozp

Interní ambulance

 

Poskytujeme léčebně preventivní a diagnostickou péči v oboru interní medicína.

Máme nejmodernější přístrojové vybavení, které stále doplňujeme tak, abychom byli schopni mnohá vyšetření provést přímo v ordinaci. Naprostou samozřejmostí je EKG, BPTru pro opakované měření krevního tlaku, tlakový Holter pro 24hodinovou monitoraci krevního tlaku doma. Přístroje k vyšetření CRP, INR (Quicku), cukru, glykovaného hemoglobinu, D-dimerů, troponinu, NT-pro-BNP, přístrojové stanovení okultního krvácení s výsledkem během několika minut. Od roku 2021 u nás vyhledáváme u rizikových pacientů ischemickou chorobu dolních končetin metodou ABI (měření a porovnání tlaků na horních a dolních končetinách).

Odběry krve provádíme přímo u nás nebo v odběrové místnosti v naší budově. Pro ty, kteří dojít (ze zdravotních důvodů) nemohou, zajistíme odběr cestou domácí péče. I tato služba je samozřejmě zcela bezplatná. Běžné laboratorní výsledky jsou dostupné týž den.

Počínaje rokem 2022 nabízíme na našem pracovišti stacionář k podávání infúzí nemocným, kteří zvládnou nemoc a tuto léčbu ambulantně. Jde například o bronchodilatační infúze u dekompenzovaného astmatu bronchiale, rehydratační infúze u průjmovitých onemocnění aj.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami


zps zpmvozp vzpcrvozp