O Ordinaci

Praktický lékař pro dospělé

 

Poskytujeme léčebně preventivní a diagnostickou péči pro dospělé včetně poradenství v očkování a to nejen pro cestovatele. Součástí naší práce jsou také pracovnělékařské služby.

Máme nejmodernější přístrojové vybavení, které postupně doplňujeme tak, abychom byli schopni mnohá vyšetření provést přímo v ordinaci. Naprostou samozřejmostí je EKG, BPTru pro opakované měření krevního tlaku, tlakový Holter pro monitoraci krevního tlaku doma, možnost vyšetření CRP, INR (Quicku), cukru, glykovaného hemoglobinu, přístrojové stanovení okultního krvácení. A nově od roku 2021 možnost screeningu ischemické choroby dolních končetin, tzv ABI. Odběry krve provádíme přímo u nás, nebo ve spolupracující odběrové laboratoři (cca 500 m od naší ordinace) a pro ty, kteří dojít (ze zdravotních důvodů) nemohou, zajistíme odběr cestou domácí péče. I tato služba je samozřejmě zcela bezplatná. Běžné laboratorní výsledky jsou dostupné týž den.

Ambulance praktického lékaře má udělenu akreditaci, kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství a akreditaci, na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět vlastní specializovaný výcvik konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2018 pro specializační obor všeobecné praktické lékařství.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami

 
zps zpmv ozp vzpcrvozpcpzp

Jaterní poradna, infekční ambulance

 

Poskytujeme léčebně preventivní a diagnostickou péči pro děti i dospělé. Navazujeme na mnohaleté zkušenosti s vedením infekčního oddělení a jaterní poradny v rámci nemocnice. Zabýváme se nemocemi jater v celém spektru možných příčin (infekční, metabolické, autoimunitní,...). Spolupracujeme s klinickými pracovišti v rámci diagnostiky i léčby.

Přístrojové vybavení ordinace je shodné s vybavením ambulance praktického lékaře.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami


zpsozp vzpcrvozp

Interní ambulance

 

Máme nejmodernější přístrojové vybavení, které postupně doplňujeme tak, abychom byli schopni mnohá vyšetření provést přímo v ordinaci. Naprostou samozřejmostí je EKG, BPTru pro opakované měření krevního tlaku, tlakový Holter pro monitoraci krevního tlaku doma, možnost vyšetření CRP, INR (Quicku), cukru, glykovaného hemoglobinu, přístrojové stanovení okultního krvácení. A nově od roku 2021 možnost screeningu ischemické choroby dolních končetin, tzv ABI. Odběry krve provádíme přímo u nás, nebo ve spolupracující odběrové laboratoři (cca 500 m od naší ordinace) a pro ty, kteří dojít (ze zdravotních důvodů) nemohou, zajistíme odběr cestou domácí péče. I tato služba je samozřejmě zcela bezplatná. Běžné laboratorní výsledky jsou dostupné týž den.

 

Ambulance spolupracuje s těmito pojišťovnami


zps zpmvozp vzpcrvozp