13.9.2019 složené státní doktorské zkoušky z epidemiologie a obhájena disertační práce na téma "Epidemiologie chronické hepatitidy C a kvalita života léčených pegylovaným interferonem alfa s ribavirinem" - získán titul Ph.D.

Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství r. 2011

Specializovaná způsobilost v oboru přenosné nemoci r. 2004, do 02/2016 primář

infekčního oddělení Mělnická zdravotní, a.s., konzultant v oboru pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s.

Externí lékař hemodialyzačního oddělení NsP Mělník 2007-2009

Specializace v oboru interní lékařství I. stupně r. 2000

Kurz - Základy pracovního lékařství r. 2012

Kurz antibiotické terapie - pasívní i aktivní účast, vedoucí lékař antibiotického centra

Mělnícká zdravotní, a.s. 2010-2016

Hlavní zkoušející pro bioekvivalenční studie vedené v NsP Mělník 2004-2006

Členství
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Česká hepatologická společnost ČLS JEP
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
Chemoterapeutická sekce ČIS ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR

Registrace
Česká lékařská komora

Telefon: +420 XXX XXX XXX