Specializovaná způsobilost v oboru diabetologie r. 2012
Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství r. 2007
Specializace v oboru interní lékařství I. stupně r. 2003
Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína r. 2006

Členství
Česká diabetologická společnost ČLS JEP
Česká internistická společnost ČLS JEP

Registrace
Česká lékařská komora