Vzdělání

1998–2002 Soukromá střední zdravotnická škola Mělník – všeobecná zdravotní sestra

Praxe

01/2017 – dosud všeobecná zdravotní sestra Malyra s.r.o. Domácí péče–terénní práce,
ošetřování pacientů v domácím prostředí–odběry, převazy, aplikace injekcí, infuzí,
ošetřovatelská rehabilitace.
07/2019–dosud všeobecná zdravotní sestra Skymed s.r.o.
07/2002–03/2020 všeobecná zdravotní sestra NsP Mělník na lůžkovém oddělení chirurgie
a ORL, pohotovosti, dětské části a operačních sálech
09/2009–12/2016 všeobecná zdravotní sestra KDP Naděje s.r.o. Domácí péče o pacienty
11/2008–07/2009 všeobecná zdravotní sestra Farní charita Neratovice, péče o pacienty v
domácím prostředí

Cizí Jazyky

angličtina úroveň základní

Kurzy

2016 Praktické provádění peritoneální dialýzy sestrou agentury domácí péče

2009 Semináře v rámci akreditace zdravotních sester
semináře v rámci registrace zdravotních sester od roku 2009 do roku 2015

Znalosti a dovednosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Řidičský průkaz skupiny B

Zájmy

sport