Vždělání

2005 - 2011

2. LF UK v Praze, studijní obor Všeobecné lékařství

11/2014

Ukončení základního interního kmene

Praxe

2011 – 2015 a 2018

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec

2021

Národní očkovací centrum – očkování proti Covid-19

2022

Očkovací centrum Canadian Medical

1-3/2023

Onkologická klinika FN Motol

8/2023 - dosud

Rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství – Skymed s.r.o.

Členství

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Registrace

Česká lékařská komora