Absolvent 1. LF UK 2021

Kurz - Sportovní a rekondiční masáže

Členství:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR
Registrace
Česká lékařská komora