09/2021 – doposud rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství Skymed s.r.o.

12/2021 – doposud interní oddělení Masarykova nemocnice Rakovník

2015–2021 - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Kurz:
Sportovní a rekondiční masáže

Členství:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR

Registrace:
Česká lékařská komora

Zájmy:
Střelba